Gdy grozi ci eksmisja spośród lokalu mieszkalnego?

Nadal wiele lokatorów, nie płaci czynszu za mieszkanie. Zaległości czynszowe występują we wszystkich typach mieszkań – to wydaje się być w mieszkaniach spółdzielczych, lokalach komunalnych, mieszkaniach własnościowych, pomieszczeniach należących do Skarbu Was, mieszkaniach podległych Towarzystwom Budownictwa Społecznego oraz w lokalach zakładowych.

W Polsce, nieterminowo opłaca czynsz za dom ponad 12% lokatorów. Zaś to oznacza, że łączne zaległości czynszowe przekroczyły obecnie 2 miliardy złotych. Który jest naprzód? Pierwsze położenie zajmują lokatorzy zajmujący domu spółdzielcze i komunalne, tj. ponad 40% z tych propozycji nie płaci czynszu. (Mieszkania spółdzielcze dzielą się w: mieszkania lokatorskie oraz apartamentu mieszkalnego określane jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Kolejne miejsce – zajmują mieszkańcy mieszkań zakładowych oraz domów należących do Skarbu Was (ponad 30% z tych propozycji nie płaci czynszu). Położenie trzecie – okupują mieszkańcy mieszkań podległych pod Towarzystwa Budownictwa Społecznego (25% wraz z nich nie płaci czynszu). A miejsce czwarte a mianowicie zajmują właściciele mieszkań własnościowych (18% z nich nie zaakceptować płaci czynszu). Natomiast rozpiętość zadłużenia czynszowego jest dosyć duża i oscyluje w granicach od dwie stówy złotych (średnie zadłużenie domu własnościowego) do 650 zł (średnie zadłużenie mieszkania komunalnego). Warto wiedzieć, że jeżeli nie płaci się czynszu przez okres dłuższy aniżeli 6 miesięcy – to grozi nam eksmisja. Jak i również dotyczy to wszystkich typów mieszkań – nawet gdy apartament ma status mieszkania własnościowego. Bardzo często jest naprawdę, że do eksmisji szybciej czy później dochodzi a mianowicie tym bardziej, że więcej gmin dysponuje lokalami zastępczymi. Jednak wobec części mieszkańców mieszkań komunalnych czy spółdzielczych, ich właściciele (czyli spółdzielnie i gminy) nie mają możliwość przeprowadzić eksmisji. (To ów biedniejsze gminy, które nie zaakceptować mają pieniędzy na zbudowanie lokali socjalnych i zastępczych)… I co wówczas? Tego rodzaju lokatorów – gminy wiodą do różnych prac na terytorium gminy i tym pomysłem, lokatorzy mieszkań komunalnych odpracowują swoje długi czynszowe. Jakkolwiek spółdzielnie mieszkaniowe, zwykle nakazują lokatorom spłacić dług czynszowy w formie kilkudziesięciu rat kredytowych… Jednak w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do baru – spółdzielnia stosuje odmienną strategię. A mianowicie a mianowicie występuje na drogę sądową i żąda licytacji takowego lokalu aby odzyskać swe pieniądze. W ostatnich czasach (tj. po roku 2010) problem zaległości w płatnościach za czynsz uległ pewnemu zmniejszeniu. A to za sprawą spadkowi stopy bezrobocia. Pozostałymi słowy, coraz więcej rodaków pracuje i płaci koszty regularnie. Jednak osoby mające wieloletnie zaległości czynszowe (a teraz je spłacające albo odpracowujące) są nadal przy bardzo trudnej sytuacji. Jak i również tylko nagła odmiana pierwotnego sytuacji finansowej, może to zmienić.